Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych w Polsce jest organizacją zrzeszającą na zasadzie pełnej dobrowolności prezesów, dyrektorów, kierowników (Kadry kierownicze) reprezentujących przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, a także inne jednostki organizacyjne działające na rzecz tego przemysłu.

Siedzibą władz Stowarzyszenie są Gliwice.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
  1. Dążenie do rozwoju i popieranie efektywności pracy przemysłu materiałów ogniotrwałych;
  2. Reprezentowanie interesów jego członków wobec władz państwowych, samorządowych i związkowych;
  3. Prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organiczacji działających w przemyśle materiałów ogniotrwałych;
  4. Przejmowanie roli negocjatora na wniosek zainteresowanych stron w sporach zbiorowych.

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Materiałów Ogniotrwałych PRE (Federation Europenne des Fabricants de Produits Refractaires) z siedzibą w Brukseli.